มันถือว่าสร้างโอกาส วิธีการทำเงินให้เกิดขึ้นเกิดผลดี ที่คงจะขึ้นกับลักษณะการพนันของตัวเราเอง